Webinar "AFBP - Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych 2015 w województwie warmińsko-mazurskim"

  • Organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • ID webinaru: 328-774-249
Jestem organizatorem!